Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärare & forskning

Feb 13, 2023

Lärarna och forskarna Anna Stridfält, Marie Björk, Paul Stensland och Åsa Nikula har gjort en learning study där de lyckats få elever i årskurs 4 att bättre förstå decimaltal. Forskning visar nämligen att många elever inte förstår vad siffrorna till höger om ett decimaltecken betyder: att man exempelvis...


Feb 13, 2023

Så utvecklar man läsförståelse på mellanstadiet. Vi träffar lärarna och forskarna Cecilia Rosenbaum och Anette Svensson som pratar om sin studie som handlar om hur lär man eleverna inferensläsning - att läsa mellan raderna.
I studien har de utvecklat och jämfört ett antal lektioner för att uppnå fördjupad...


Feb 13, 2023

Det talas dagligen om global uppvärmning och de problem som det allt varmare klotet skapar. Men att verkligen förstå växthuseffekten och att kunna förklara den har visat sig vara knepigt.

Lärarna och forskarna Maria Sundler och Per Anderhag gästar oss för att prata om sin studie ”Från missförstånd till...