Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärare & forskning


Apr 16, 2023

Hur gör vi för att utmana diskriminerande föreställningar om sexualitet och kön? Hur kan man utveckla undervisningen inom kunskapsområdet Sexualitet, samtycke och relationer?

Vi pratar med Anna-Karin Fridolfsson och Anders Jonsson, bägge gymnasielärare i naturkunskap, som har gjort forskningsstudien ”Gymnasieelevers användning av normkritik och naturvetenskap för att granska frågor om sexualitet och kön”.