Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärargalans podcast


Jun 7, 2023

Anette Järild, eller Nettan som hon för det mesta kallas, är 32 år gammal och har jobbat som gymnasielärare sen 2014. Det bästa med läraryrket enligt Anette är att lära och utvecklas tillsammans med eleverna. I podden berättar hon om relationsbygge, språkutvecklande utbildning, ledarskap och mycket mer.