Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärargalans podcast


Jun 14, 2023

Nina Lidfors jobbar som rektor på Gripsholmsskolan i Mariefred. I podden berättar hon om jobbet som rektor, skillnaden mellan den svenska och finska skolan och mycket mer!