Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärargalans podcast


Jun 28, 2023

Karin Boberg är lärare, författare och föreläsare. Hon har 22 år i yrket och är även skolambassadör för EU. Hon har skrivit tre böcker och är expert på hur man är en bra ledare i klassrummet.