Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärargalans podcast

Nov 1, 2023

Ata Ghaderi är psykolog, psykoterapeut, och verksam som professor vid avdelningen för psykologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.

Hans primära forskningsområdet är prevention och behandling av ätstörningar, men han har också forskat om bland annat psykoterapi, tidig behandling av...


Oct 25, 2023

Hugo Lagercrantz är emeritusprofessor i barnmedicin vid Karolinska institutet och f.d.  chef för nyföddhetsvården vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Han har sedan flera år intresserat sig för hjärnans utveckling och på ett tidigt stadium varnat för barns skärmberoende. Han menar att barn under 2 år inte alls...


Oct 11, 2023

Sandra Brömster är lärare, föreläsare och författare med en magister i utbildningsvetenskap med genusvetenskaplig inriktning. I dagens avsnitt pratar hon om hur lärare kan jobba med jämställdhet och normkritik i skolan – och varför det är så viktigt. 


Oct 4, 2023

Pontus F. Christoffersen är expert på kommunikation och retorik och som har tränat allt från riksdagspolitiker till entreprenörer och företagsledare. I dagens poddavsnitt ger han sina bästa tips för lärare!


30. Beata Kull - Historien bakom Lärargalan

Sep 27, 2023

Hör Beata Kull, grundaren av Lärargalan, berätta om historien och idéerna bakom Lärargalan.