Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärargalans podcast

Feb 27, 2023

Möt Ann-Kristin som tar in lågstadiepedagogiken i klassrummet. Hon värnar om att hänga med eleverna utanför lektionen för att skapa en trygghet som hon ger positiva effekter i längden. Att samarbete med sina kollegor genom tvålärarskap eller trelärarskap önskar Ann-Kristin att fler skolor tillämpar. Då blir...