Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärargalans podcast

Mar 29, 2023

Denice Sverla är speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning och är verksam som skolledare inom anpassad grundskola. Denice har prisat för sitt arbete i skolformen delvis genom priset som årets inspiratör på Lärargalan 2019 och genom årets demokratiarbete...


Mar 22, 2023

Patrik Vesterlund arbetar med att skapa ett tryggt arbetsklimat och elevdemokrati för att väcka kunskapen till liv. Hans förmåga att skapa berättelser och vinkla kunskapen till elevernas intresse gör att eleverna längtar till hans lektioner. 

 


Mar 15, 2023

Hanna Wiesel vann utmärkelsen årets pedagog i Huddinge 2019, efter att ha nominerats av sina elever. Hon undervisar i kommunikation, sociologi och etnicitet & kulturmötet. I podcasten delger hon oss sina erfarenheter av att väcka elevernas studiemotivation. Hon lyfter fram KASAM-begreppet och vikten av att arbeta...


Mar 8, 2023

Jennie Werner är lärare i svenska och SO i åk 7–9 på Fristadsskolan i Eskilstuna. I podcasten delar hon sina främsta ledarskaptips, som till exempel hur du genom ditt kroppsspråk närmar dig en elev. Jennie delar även övningar om hur du kan inkludera klassen mer i din undervisning. 

Välkomna till det andra...