Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärargalans podcast

Apr 28, 2023

Robert Eickele jobbar som SO-lärare på Myrsjöskolan med årskurs 7-9 sedan 7 år tillbaka. Sedan förra året jobbar han även som Förstelärare. I podcasten berättar han bland annat om ämneskunskap, planering och engagemang. 


Apr 12, 2023

Eva Stenberg utsågs till Årets yrkerslärare 2022. Idag är hon 63 år gammal och jobbar som vårdlärare. I podden berättar hon om hennes bästa tips om hur man läser av andra människor, hur man kan förstå sig själv och sitt arbete och hur man kan vara en bra ledare. 


Apr 5, 2023

Camilla Askebäck jobbar som förstelärare i digitala verktyg och som Ma/NO-lärare i Stockholm. Hon blev utsedd till ”Sveriges Bästa Lärare 2016” av Sydsvenska Handelskammaren och vann Guldäpplet 2019. Hör henne berätta om hennes bästa tips om relationsskapande, klassrumsklimat och hur man samarbetar med...