Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärargalans podcast

Oct 25, 2023

Hugo Lagercrantz är emeritusprofessor i barnmedicin vid Karolinska institutet och f.d.  chef för nyföddhetsvården vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Han har sedan flera år intresserat sig för hjärnans utveckling och på ett tidigt stadium varnat för barns skärmberoende. Han menar att barn under 2 år inte alls...


Oct 11, 2023

Sandra Brömster är lärare, föreläsare och författare med en magister i utbildningsvetenskap med genusvetenskaplig inriktning. I dagens avsnitt pratar hon om hur lärare kan jobba med jämställdhet och normkritik i skolan – och varför det är så viktigt. 


Oct 4, 2023

Pontus F. Christoffersen är expert på kommunikation och retorik och som har tränat allt från riksdagspolitiker till entreprenörer och företagsledare. I dagens poddavsnitt ger han sina bästa tips för lärare!