Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärargalans podcast

Nov 1, 2023

Ata Ghaderi är psykolog, psykoterapeut, och verksam som professor vid avdelningen för psykologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.

Hans primära forskningsområdet är prevention och behandling av ätstörningar, men han har också forskat om bland annat psykoterapi, tidig behandling av...