Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärargalans podcast


Aug 23, 2023

Ann-Sofie Levén är musiklärare, förstelärare, läromedelsförfattare och föreläsare. Hon är medskapare i projekt Stories som främjar kreativitet och möjliggör tematiskt arbete för lärare där temat är psykisk hälsa. Hon arbetar med projektet Make Music Matter i samarbete med Tim Bergling Foundation. För Ann-Sofie Levén är det alltid viktigast att bygga lektioner så att det främjar elevernas välmående vilket skapar intresse och lust för lärande som i sin tur skapar goda förutsättningar för kunskapsutveckling.