Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärargalans podcast


Aug 30, 2023

Erik Allard har tillsammans med sina lärarkollegor startat projektet Dansa för livet, en manifestation mot självmord och psykisk ohälsa där eleverna får dansa på World Suicide Prevention Day varje år. I veckans poddavsnitt berättar Erik om det fantastiska projektet men även om hur man pratar och undervisar om psykisk hälsa.