Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärargalans podcast


Sep 6, 2023

Ophelia Thomasson är hem- och konsumentkunskapslärare på Kunskapsskolan i Landskrona. I veckans poddavsnitt berättar hon om hennes bästa tips för att skapa relationer, hur man sätter ramar och gränser och mycket mer!