Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärargalans podcast


Sep 13, 2023

Klas Bergling är pappa till Tim Bergling, eller Avicii som han är mer känd som, och berättar i dagens poddavsnitt om psykisk hälsa, skolan och om Tim. Han berättar även om Tim Bergling Foundation – stiftelsen som han tillsammans med familjen grundade efter Aviciis död som arbetar aktivt för ungas psykiska hälsa och välmående.