Preview Mode Links will not work in preview mode

Lärargalans podcast


Sep 20, 2023

Alexandra Björnsson är projektledare med fokus på skolan på Tim Bergling Foundation och har även många års erfarenhet av arbete inom ämnet psykisk hälsa. I dagens poddavsnitt berättar hon om hennes bästa tips till lärare för att hantera och prata om psykisk hälsa i skolan.