Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 4, 2023

Jeg er Tanja.            

Jeg er en af de alt for mange kvinder, der har oplevet seksuelle overgreb. Som barn. Som ung. Som voksen.

Jeg har lavet denne podcast til dig, som også har erfaringer med seksuelle overgreb, for at minde dig om at du ikke er alene.

Der kan være meget stor frygt forbundet med at tale om at have været udsat for seksuelle overgreb som barn eller helt ung. Frygt for ikke at blive troet, frygt for krænkeren, frygt for at andre ser, hvor ulækker man er og dermed frygt for udstødelse.

Men følelsen af 100 års ensomhed er prisen for at være tavs om overgreb. Tavsheden forstærker følelsen af ikke at blive troet eller at have værdi. Tavsheden forstærker følelsen af isolation og af at være frakoblet verden: at være betragtende, udenfor og på afstand, men ikke deltagende.

Netop fordi det føles mest indlysende at tie, må jeg tale.

Du kan læse mere i min bog: "Kraften i Mørket. Om seksuelle overgreb og menneskelige rovdyr"

Tidsbestilling: https://tanjaeskesen.dk/

Køb bogen "Kraften i Mørket. Om seksuelle overgreb og menneskelige rovdyr" her

Podcasten er produceret af MenneskeKenderen.

Værten er Tony Evald Clausen - du kan læse mere om Tony her