Preview Mode Links will not work in preview mode

Statuspodden - vi tar tempen på KI!


Jan 23, 2024

I detta avsnitt tackar vi för oss! Frågor? Mejla till podcast@ki.se eller gå in på ki.se/statuspodden. Statuspodden är en officiell podcast från Karolinska Institutet i Stockholm.