Preview Mode Links will not work in preview mode

Else og Liv - Kjærleik i koronaens tid

Mar 12, 2023

Koronatiltaka hadde menneskelege kostnader vi aldri fullt ut vil kjenne følgene av.
Else og Liv er historia om to menneske som treng kvarandre. Dei har vore tette før, og opprettar no kontakt igjen på grunn av krisa. Samtidig truar den same krisa med å skilje dei, før dei når kvarandre heilt. 

I ein kjenslemessig...


Mar 12, 2023

Liv blir trekt lenger og lenger inn i Else sin lagnad. Det er ikkje mogleg for Liv å vere likegyldig eller nøytral. Til slutt står dei begge med ryggen mot veggen, men samtidig i kvarandre sine armar.

Lyddramaet ligg ute til 12. mars...


Mar 12, 2023

Else og Liv er blitt koronavenner, men meiner heilt forskjellig om korleis dei bør takle krisa. Elses problem veks, og ho rekk ut ei hand til Liv, ei hand som Liv grip. Else tar ei stor avgjerd.

Lyddramaet ligg ute til 12. mars 2024.


Mar 10, 2023

Else og Liv har vore tette før, og då samfunnet no stenger, forsøker Else å komme i kontakt igjen. Men Liv ber på ein løyndom som kompliserer. Else har oppdaga noko.

Lyddramaet ligg ute til 12. mars...