Preview Mode Links will not work in preview mode

Råd til forbrug


Oct 27, 2023

Har du fået vand ind i dit hus efter et uvejr, og har Naturskaderådet erklæret stormflod, så kan du i denne episode høre, hvad du skal gøre for at få erstatning. Forbrugerpolitisk chef Susanne Aamann guider dig.