Preview Mode Links will not work in preview mode

Meno Delle Revolutionen


Jul 2, 2023

Vi har begge prøvet at være på kur, fulgt regler og restriktioner og lyttet til eksperters råd og viden mange gange.

I denne episode deler vi vores vægttabs rejser som samlet set løber op i langt over 70 kg - måske mere.