Preview Mode Links will not work in preview mode

Crochan Disney

Nov 13, 2023

Helo eto ser! Y mis yma, mae David ac April yn siarad am 'namesake' y podlediad, Crochan Du, neu The Black Cauldron. Maen nhw'n siarad hefyd am Carl's DateOnce Upon a Studio, a phethau eraill! 

Geirfa: 

Dim ots – No matter (phr.) 

Sy’n digwydd – Is set/Takes place/Happens (phr.)   

Archwilio –...


Oct 12, 2023

O, mae David ac April wedi bod yn brysur iawn! Ond mae eu pennod nesa'n werth aros. Maen nhw'n sgwrsio am ailagor Gwesty Disneyland ym Mharis, Tiana's Palace yn California, y parciau Asia, a mwy. 

Geirfa: 

Tynnu’n ôl stori – (News Story) Retration (n.)   

Sibrydion – Rumors (n.) 

Gwahanu – to Separate...


Sep 1, 2023

Mae David wedi gweld y Haunted Mansion newydd. Mi fydd o'n deud wrthon ni be' mae o'n feddwl. Hefyd, mae David ac April yn rhannu eu hoff atyniadau Disney, ac mae April yn rhannu ffaith ddiddorol am Zootopia

Geirfa: 

Cyfnod clo – Lockdown (n.)  

Llais – Voice (n.) 

Asiant – Agent (n.)  

Osgoi –...


Aug 1, 2023

Yn y bennod yma, mae David ac April yn siarad am Ganfed Disney, sioe newydd yn Disneyland Paris, ac eu hoff ffilmiau Disney a Pixar. 

In this episode, David and April talk about Disney100, the new show in Disneyland Paris, and their favorite Disney and Pixar films. 

Geirfa: 

Be’ sy’n eich rhwystro chi? –...


Jul 4, 2023

Y mis hwn, mae David ac April yn trafod y ffilm newydd o ‘The Little Mermaid’, y rhaghysbyseb newydd o ‘The Haunted Mansion’, a mwy.  

Geirfa: 

Nodyn – Note (n.) 

Adolygiad (Ffilm) – (Film) Review (n.)   

Hyd yn hyn – So far (phr.) 

Ynganiad – Pronunciation (n.)  

Ail-wneud – Re-make (v.)