Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcast Rigamonti. Żałoba po Rosji

Jul 3, 2023

Naoczny świadek pierestrojki i naoczny świadek współczesnego zwrotu Kremla w stronę autorytaryzmu. Sławomir Popowski, dziennikarz i korespondent polskich mediów w ZSRR i Rosji, Magdalenie Rigamonti opowiada o tym, jak wspomina Rosję przemian i czy dziś tym wspomnieniom towarzyszy sentyment, czy jednak żal:...