Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcast Rigamonti. Żałoba po Rosji

Mar 20, 2024

Kiedy wybuchają bomby, giną nie tylko ludzie, ale też przyjaźnie - mówi Paweł Reszka, wspominając swoje relacje z Rosjanami. Przyjaźnie budowane od lat przepadły. A on sam twierdzi, że swoich dawnych przyjaciół widuje już tylko w rosyjskiej państwowej telewizji. Chwalą tam rosyjskie działania na froncie...


Mar 13, 2024

Jej ojca zamordowano w Katyniu, a ona wraz z matką została wywieziona do Kazachstanu. Do Polski wróciły po kilku latach. Ewa Woydyłło o Rosji mówi, że nie jest ona tym, co widzimy, ma teraz po prostu herb Putin i trudno przewidzieć, co się z nią stanie. Podaje też przykłady podobieństw politycznej...