Preview Mode Links will not work in preview mode

Sörmlandspodden


May 15, 2023

Gömd i berget under naturreservatet Femöre i Oxelösund finns en jätteanläggning frän kalla kriget, hemligt till 2003, nu ett museum. Femörefortet är en kärnvapensäker jätteanläggning där 70 soldater skulle försvara Brävikenomrädet mot en storinvasion över Östersjön frän Sovjetunionen och Warszawapakten, i bruk ären 1966 - 2003. Ni kommer att fä höra Per Rödseth avslöja flera uppseendeväckande händelser bakom fortet. Per Rödseth är också ordförande i Föreningen femörefortet. Varje r besöks anläggningen av tusentals besökare, ungdomar anställs som guider och gäster kan hyra den gamla fyrvaktarbostaden längst ut pä klippkanten.

Oxelösund har flera spännande arbetslivsmuseum. Alla drivs ideellt med ett stort engagemang av medlemmar. Leader är en metod för lokal landsbygdsutveckling. Stödet kommer frän Europeiska landsbygdsfonden, staten och kommunen. Stödet har bidragit till att tillgängliggöra och marknadsföra flera museer i området.

Gäst: Per Rödseth Programledare: Jacqueline Hellsten och Lasse Lindberg