Preview Mode Links will not work in preview mode

Sörmlandspodden

Dec 15, 2023

Sörmland har visat att det inte är omöjligt att bygga bostäder på landsbygden, flera satsningar
och projekt i länet har både uppmärksammats och prisats nationellt. 

Det råder bostadsbrist i nästan hela landet, särskilt är det brist på alternativa
boendeformer på landsbygden och i mindre orter. Ändå byggs...


Dec 1, 2023

Jakt och vilt skapar många målkonflikter mellan både jord- och skogsbruk, matproduktion, viltförvaltning och naturvård och inte minst boende på landsbygden. Går det att vända utmaningar med ett högt vilttryck till att bli en tillgång och resurs och på vilket sätt kan det leda till lokal utveckling?

Gäster:...


May 15, 2023

1 det här avsnittet hör vi Mariasystrarna och spöket pà Tullgarns slott, ett käseri av Pehr Flühr som så snällt har överlåtit namnet Sörmlandspodden till oss. Pehr intygar att denna dråpliga historia är 100 procentigt sann.

Programledare: Jacqueline Hellsten

Gäst: Pehr Flühr


May 15, 2023

Ett samtal om fåglar, djur, insekter och växter. Tips om promenader och utflykter i "den sköna lustgärden",. Lasse Lindberg leder ett samtal med Hans Sandberg frän Länsstyrelsens naturreservats-enhet och Jan Sjöstedt, entomolog och ornitolog frän Nyköping

Gäster: Hans Sandberg och Jan Sjöstedt

Programledare:...


May 15, 2023

I det här programmet vill vi lyfta nya möjligheter till gränsöverskridande samverkan mellan offentlig sektor, den lokala ridskolan och hästnäringen. Den svenska ridskolan är unik i världen, bade när det gäller omfattning och tillgänglighet. I Sverige finns i snitt 1,5 ridskola i varje kommun, ofta...