Preview Mode Links will not work in preview mode

Sörmlandspodden

May 15, 2023

1 det här avsnittet hör vi Mariasystrarna och spöket pà Tullgarns slott, ett käseri av Pehr Flühr som så snällt har överlåtit namnet Sörmlandspodden till oss. Pehr intygar att denna dråpliga historia är 100 procentigt sann.

Programledare: Jacqueline Hellsten

Gäst: Pehr Flühr


May 15, 2023

Ett samtal om fåglar, djur, insekter och växter. Tips om promenader och utflykter i "den sköna lustgärden",. Lasse Lindberg leder ett samtal med Hans Sandberg frän Länsstyrelsens naturreservats-enhet och Jan Sjöstedt, entomolog och ornitolog frän Nyköping

Gäster: Hans Sandberg och Jan Sjöstedt

Programledare:...


May 15, 2023

I det här programmet vill vi lyfta nya möjligheter till gränsöverskridande samverkan mellan offentlig sektor, den lokala ridskolan och hästnäringen. Den svenska ridskolan är unik i världen, bade när det gäller omfattning och tillgänglighet. I Sverige finns i snitt 1,5 ridskola i varje kommun, ofta...


May 15, 2023

Sörmlandsleden är en av Sveriges längsta låglandsleder och kanske den enda du kan nå från en tunnelbana utanför Stockholm. Vi får höra två f.d. landshövdingar prata om Sörmlandsleden som är en ideell förening bestående av tusentals betalande medlemmar och hundratals arbetande ideella entusiaster som...


May 15, 2023

Sörmlandspodden har träffat två Landshövdingar som berättar om deras tid som Landshövdingar för Södermanlands län och Östergötlands län.

Gäster: Liselott Hagberg och Elisabeth Nilsson

Programledare: Jacqueline Hellsten