Preview Mode Links will not work in preview mode

Sörmlandspodden

Dec 15, 2023

Sörmland har visat att det inte är omöjligt att bygga bostäder på landsbygden, flera satsningar
och projekt i länet har både uppmärksammats och prisats nationellt. 

Det råder bostadsbrist i nästan hela landet, särskilt är det brist på alternativa
boendeformer på landsbygden och i mindre orter. Ändå byggs...


Dec 1, 2023

Jakt och vilt skapar många målkonflikter mellan både jord- och skogsbruk, matproduktion, viltförvaltning och naturvård och inte minst boende på landsbygden. Går det att vända utmaningar med ett högt vilttryck till att bli en tillgång och resurs och på vilket sätt kan det leda till lokal utveckling?

Gäster:...