Preview Mode Links will not work in preview mode

Sörmlandspodden

Jan 15, 2024

Digitaliseringens möjligheter för landsbygden.

 I avsnitt 19 av Sörmlandspodden får vi höra om hur landsbygden och landsbygdskommuner kan vara en stora vinnare med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Ökad service samtidigt som vi minskar resor och transporter, ökad tillgänglighet till lokala tjänster och...


Jan 1, 2024

Våra ungdomar är Sörmlands framtid, hur får vi dem att vilja vara med och påverka och
utforma landsbygden? Utan unga som vill investera i en framtid i landsbygder finns det ingen
varaktig landsbygdsutveckling. Vi träffar Nenne Thorin, verksamhetschef på Ung kraft i Nyköping, Alexander flygare, projektledare för...