Preview Mode Links will not work in preview mode

Sörmlandspodden


Apr 15, 2024

I det här avsnittet av Sörmlandspodden lyfter vi fram hur kultur och historia kan bidra till lokal utveckling. Vi möter två inspirerande entreprenörer, Göran Lagerstedt och Åsa Lockner, som båda har använt platsens historia som motor för sina verksamheter.

Göran har flyttat ut konsten i sin lada på familjegården Ullsta. Han berättar om gårdens historia och hur han tillsammans med sin fru Siri fick idén att skapa en unik mötesplats för konst och kultur.

När Åsa och hennes man ville lämna Stockholm hittade de Mellösaverken som de byggt om till Bostäder och möteslokaler. Deras passion för entreprenörskap och konstnärskap har skapat en levande mötesplats för både boende och besökare. 

Åsas och Jans historia skiljer sig men de gemensamma nämnarna ökar desto längre samtalet pågår. De båda är envisa och kämpar för att förverkliga sina idéer. 

Vilken roll spelar kultur och historia för en positiv framtid på landsbygden och hur kan vi skapa fler mötesplatser för kultur och gemenskap?

Gäster: Göran Lagerstedt och Åsa Lockner

Programledare: Jacqueline Hellsten