Preview Mode Links will not work in preview mode

Yoga Puur de Podcast

Jul 23, 2023

In deze aflevering nemen we je mee in de wereld van het derde Chakra; de Manipura Chakra (de Zonnevlecht of Solar Plexus). Wat is het? Hoe kunnen we ermee werken, en het versterken? En waarom is dat belangrijk?

Sanne deelt praktische tips en inzichten over hoe je de Manipura Chakra en diens thema’s kunt aanspreken en...