Preview Mode Links will not work in preview mode

Yoga Puur de Podcast

Sep 24, 2023

In deze aflevering nemen we je mee in de wereld van het vierde Chakra; de Anahata Chakra (het Hart). Wat is het? Hoe kunnen we ermee werken, en het versterken? En waarom is dat belangrijk?

Sanne deelt praktische tips en inzichten over hoe je de Anahata Chakra en diens thema’s kunt aanspreken en in balans kan...