Preview Mode Links will not work in preview mode

Yoga Puur de Podcast

Oct 22, 2023

Yoga Nidra: wat is het, wat doet het, en waarom zouden we het (nog) meer mogen doen?

In deze aflevering nemen Sanne én Janna je mee in de wereld van Yoga Nidra. Dat is er eentje van diepe lagen, dus beschouw dit als deel 1 van een 'deep dive' in deze fijne Yoga vorm. 

We beschrijven hoe we zelf in aanraking zijn...