Preview Mode Links will not work in preview mode

Yoga Puur de Podcast

Nov 26, 2023

Het plantmedicijn magic truffel: wat mag het voor jou betekenen? 

In deze aflevering nemen Sanne én Abir je mee in de wereld van (micro-dosen met) magic truffel. Hoe werkt dit plantmedicijn in lichaam en geest? Hoe en wanneer zet je het in? We duiker dieper in op de werkzame stof psilocybine en wat dat voor je mag...