Preview Mode Links will not work in preview mode

Yoga Puur de Podcast

Feb 25, 2024

Een simpele vraag met een complex antwoord: wat is Yoga? Het beeld wat de meeste van ons van Yoga hebben, klopt wellicht niet helemaal.

In deze aflevering duik ik dieper in op de eeuwenoude Yoga filosofie, bespreek ik de Yoga Sutras van Patanjali en de Bhagavad Gita, heb ik het over onder andere Karma Yoga en Raja Yoga...