Preview Mode Links will not work in preview mode

Yoga Puur de Podcast

Mar 31, 2024

Ayurveda is een geneeskunde die duizenden jaren oud is en door de WHO erkend wordt. Er wordt gezegd dat het één van de oudste gezondheidssystemen ter wereld is. Ayurveda kijkt holistisch naar gezondheid: alle lagen van de mens en zijn leven hebben invloed op elkaar. Wil je dus toe bewegen naar meer balans in je leven,...