Preview Mode Links will not work in preview mode

Hela Kullen

Aug 21, 2023

Sportgruppens Andreas Söderman gästa Hela Kullen och pratar bland annat om värvningen av Rauan Issaliev och om hur tankarna kring truppbygget inför säsongen 23/24 gick. Han pratar om hur han kom i kontakt med bandyn och resan från läktaren till styrelserum och truppbyggande.


Aug 7, 2023

I tredje avsnitt av Hela Kullen träffar vi försvararen Sebastian Ytterell som berättar om åren i AIK, om vad han hoppas från nyförvärvet Rauan Issaliev och om vilka mål han irriterar sig mest på att släppa in.