Arsenal Sweden Podcast

Det är tuffa tider kring Arsenal. Nio raka utan vinst och spelare som verkar tjuriga. Teo och Moji pratar om sina tankar kring vad det är som går fel, och vad vi kan göra för att vända på det.

Direct download: Nu_kan_det_vl_bara_bli_bttre.m4a
Category:general -- posted at: 4:37pm CEST