Arsenal Sweden Podcast

Lars Lundstedt och Indra Kullenberg diskuterar igenom 1-0-förlusten mot Manchester City. Vad var bra respektive mindre bra? Ska vi vara enbart besvikna eller fanns det något att ta med sig?

Direct download: E390.mp3
Category:Sports & recreation -- posted at: 4:04pm CEST