Arsenal Sweden Podcast

Lars Lundstedt och Jelena Skogstad pratar igenom segern mot Manchester United och analyserar vad som hände och varför, och blickar även framåt en aning mot kommande uppgifter. 

Direct download: 394.mp3
Category:Sports & recreation -- posted at: 9:17pm CEST