Arsenal Sweden Podcast

Arsenal hade en tvåmålsledning men som vi alla vet så höll det inte hela vägen ut.

Fredrik Larsson och Filip Hammar, som gör sin debut i Arsenal Swedens matchpodd, diskuterar igenom matchens händelser och hur vi till slut landade i delad poäng på Anfield.

Direct download: liverpool_arsenal_9april.mp3
Category:general -- posted at: 7:11pm CEST