Arsenal Sweden Podcast

Arsenal ägde stora delar av spelet men misstag ledde till att det endast blev 2-2.

Fredrik Larsson och Jonas Westerlund spelade in på visslan och nu kan ni lyssna på prat om Kiwiors problem, Martinellis form, Kanes armbåde och om det skulle varit straff på slutet.

Direct download: arsenal_bayern_1_9april.mp3
Category:general -- posted at: 8:17am CEST