Arsenal Sweden Podcast

Mustafiavsnittet - Vi pratar givetvis om den situation som borde varit straff i senaste matchen men även om vilken status Mustafi har för närvarande i klubben. Vi frågor oss också om man nu får börja titta på tabellen, hur rör sig formkurvan och om det är någon ordning på försvaret iom 3 hållna nollor? Avslutningsvis avhandlar vi Supporters Forum som var för någon vecka sedan.

GÄSTER: Halin Mägg och Larrs Lundstedt

PROGRAMLEDARE: Fredrik Svensson (podcast@arsenal.se)

INTRO: Admir Sahman (@AdmirSahman)

OUTRO: Danny Graft - Arsenal

Direct download: S07E08.mp3
Category:Sports & recreation -- posted at: 10:48am CEST