Arsenal Sweden Podcast

Podden pratar om tveksamt försvarsspel, Elnenys trots allt spännande första tid i Arsenal och Wengers framtid i klubben.

GÄSTER: Andreas Ellström och Johan Åkesson

PROGRAMLEDARE: Hans Larson (podcast@arsenal.se)

INTRO: Admir Sahman (@AdmirSahman)

OUTRO: Danny Graft - Arsenal

Direct download: AS_Podcast_s05e33.mp3
Category:Sports & recreation -- posted at: 2:22pm CEST