Arsenal Sweden Podcast

Gästerna tar Wengers transfersommar i visst försvar, diskuterar Arsenal-truppens kompetens och funderar över huruvida Ramsey är redo att bli pappa.

GÄSTER: Malin Hägg och Nils Eklund

PROGRAMLEDARE: Hans Larson (hans.larson@arsenal.se)

INTRO: Admir Sahman (@AdmirSahman)

OUTRO: Danny Graft - Arsenal

Direct download: AS_Podcast_s05e06.mp3
Category:Sports & recreation -- posted at: 8:50am CEST