Arsenal Sweden Podcast

Snackisar i S05E06: Den här veckan ägnar vi den drygt timmeslånga podden åt att nästan uteslutande klaga på Mike Dean.

GÄSTER: Kristonel "Kicken" Elwe och Lars Lundstedt

PROGRAMLEDARE: Hans Larson (hans.larson@arsenal.se)

INTRO: Admir Sahman (@AdmirSahman)

OUTRO: Danny Graft - Arsenal

Direct download: AS_Podcast_s05e08.mp3
Category:Sports & recreation -- posted at: 8:57am CEST