Arsenal Sweden Podcast

Det verkar som vissa har haft problem att ladda ner detta avsnitt via Acast så vi gör ett försök till att publiseria detta avsnitt.

PROGRAMEDARE: Hans Larson (podcast@arsenal.se)

GÄSTER: Nils Eklund och Robert Wossmar

INTRO: Admir Sahman (@AdmirSahman)

OUTRO: Danny Graft - Arsenal

Direct download: AS_Podcast_s06e17.mp3
Category:Sports & recreation -- posted at: 11:25am CEST