Arsenal Sweden Podcast

Tankar om Petr Cechs ankomst, Theos nya kontrakt och så spånar vi lyssnarfrågor.

Gäst: Robert Wossmar

Programledare: Thomas Gustavsson (@thompis82)

Intro: @AdmirSahman

Outro: Danny Graft

Direct download: podd_5_juli.mp3
Category:Sports & recreation -- posted at: 2:38pm CEST