Arsenal Sweden Podcast

Aubameyang var tydlig när han förlängde - "Jag vill bli en Arsenal-legendar". Men vad krävs egentligen för att han ska kunna få den stämpeln? Och vem var egentligen ansvarig för den där bedrövliga live-sändningen? Det pratas även Martinez som nu lämnat till Aston Villa.

Direct download: An_Arsenal_Legend_online-audio-converter.com.mp3
Category:Sports & recreation -- posted at: 1:06pm CEST