Preview Mode Links will not work in preview mode

DOMatorka

Dec 13, 2023

Czy młodzi dorośli są grupą, którą doceniamy? Czy obraz "Generacji Z" powinno się odczarowywać? Co mówią o nich starsze pokolenia? W najnowszym, i przy okazji ostatnim, odcinku tego sezonu "DOMatorki" Dominika Olszyna wraz z socjolożkami — Dorotą Peretiatkowicz oraz Katarzyną Krzywicką-Zdunek pochylają...


Dec 5, 2023

Czego pragną milenialsi i czy stereotypy o tym, że są nieszczęśliwym pokoleniem, mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości? Jakie roczniki należą do tego grona? W dzisiejszym odcinku redaktorka naczelna Onet Lifestyle — Dominika Olszyna wraz z socjolożkami Dorotą Peretiatkowicz oraz...